De Prinses Marijkeschool is een prachtige school in het groen. We hebben buitendagen voor alle groepen en beschikken over een LEGO studio. Onze passie is goed onderwijs geven. Onze lijfspreuk is:  "Wij hebben oog voor elkaar"

Weersverwachting
Nijverdal
Meer weer in Nijverdal

Van harte welkom op onze site

Hartelijk welkom op de  website van de Prinses Marijkeschool. We hopen dat u onze site overzichtelijk vindt.
We hopen dat u ons vaak op onze site zult bezoeken. Mocht u opmerkingen of vragen hebben, laat het ons dan weten. Stuur een mail naar info@marijke-ikt.nl.  U helpt ons dan om onze website verder vorm en inhoud te geven. Het team van de Prinses Marijkeschool wenst u heel veel plezier toe bij het bezoek aan onze site.

Groep 4

Welkom in groep 4

De informatie die je hier leest is onze algemene informatie over de groep. Via de app Klasbord houden we onze ouders en verzorgers op de hoogte van het laatste nieuws in onze klas. We hebben daarvoor gekozen om onze ouders/verzorgers snel van informatie te kunnen voorzien.

In groep 3 werd de basis gelegd voor lezen, schrijven, taal en rekenen. In groep 4 bouwen we die basis verder uit. Tempo en hoeveelheid lesstof wordt behoorlijk vergroot. Dit is in de eerste weken soms wel even wennen voor de leerlingen.

Naast technisch lezen, wordt er nu ook meer aandacht aan begrijpend lezen besteed. Na de kerstvakantie starten we met de methode Leeslink.

Met rekenen in groep 4 is o.a. het aanleren van de tafels (1 t/m 10) erg belangrijk en is de hulp van thuis daarbij zeer gewenst.

Bij het schrijven zal net als in groep 3 aandacht besteed worden aan de schrijfhouding en de penvatting. Om tot goed schrijven te komen blijven de kinderen met het potlood schrijven en krijgen ze pas in de loop van het jaar een vulpen.

Natuuronderwijs, aardrijkskunde en verkeer zijn bij ons de vakken wereldoriëntatie.

Bij het bewegingsonderwijs vindt het schoolzwemmen in de even weken op dinsdagmorgen plaats.

Op de oneven dagen krijgen ze op donderdagmiddag (na de herfstvakantie) gymles waar ze lopend naar het gymlokaal gaan. Voor die tijd krijgen de kinderen spellessen op het schoolplein.

Naast deze informatie die op het leren is gericht hebben we ook klassemoeders die ons helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten.

Juf Mariska werkt op maandag en dinsdag en 20 woensdagen
Juf Rosalien werkt op , donderdag en vrijdag.
Een aantal woensdagen staat ook juf Helene voor groep 4.