De Prinses Marijkeschool is een prachtige school in het groen. We hebben buitendagen voor alle groepen en beschikken over een LEGO studio. Onze passie is goed onderwijs geven. Onze lijfspreuk is:  "Wij hebben oog voor elkaar"

Weersverwachting
Nijverdal
Meer weer in Nijverdal

Van harte welkom op onze site

Hartelijk welkom op de  website van de Prinses Marijkeschool. We hopen dat u onze site overzichtelijk vindt.
We hopen dat u ons vaak op onze site zult bezoeken. Mocht u opmerkingen of vragen hebben, laat het ons dan weten. Stuur een mail naar info@marijke-ikt.nl.  U helpt ons dan om onze website verder vorm en inhoud te geven. Het team van de Prinses Marijkeschool wenst u heel veel plezier toe bij het bezoek aan onze site.

Groep 5

Welkom in groep 5

Op maandag t/m vrijdagmorgen werkt juf Dianne in groep 5.  Omdat juf Dianne een studie volgt is zij elke dinsdag vrij. Juf Judith geeft dan les.

De informatie die je hier leest is onze algemene informatie over groep 5. Via de app Klasbord houden we onze ouders en verzorgers op de hoogte van het laatste nieuws in onze klas. We hebben daarvoor gekozen om onze ouders/verzorgers snel van informatie te kunnen voorzien.

In groep 5 gaan we verder met de basisvakken taal/spelling/lezen en rekenen. Eén van de rekenonderdelen  is het verder automatiseren  van de tafels. Vooral de tafels van 6,7,8 en 9 komen het eerste halfjaar aan bod. In de 2e helft van het jaar blijven we de tafels herhalen omdat we het tempo ook graag willen verhogen. Het helpt ons enorm bij de deelsommen waar we dit jaar mee starten. Het klokkijken (analoog en digitaal) oefenen we regelmatig en de + en –sommen t/m 1000 kunnen we aan het eind van dit jaar vlot maken.

Begrijpend lezen staat wekelijks op het programma en we ontdekken steeds vaker dat het bij andere vakken ook belangrijk is om te begrijpen wat je leest. Naast de wekelijkse Leeslink les gebruiken we de methode Blits. Een methode om belangrijke studievaardigheden aan te leren. We leren waar we informatie kunnen vinden die we nodig hebben, hoe we gegevens handig kunnen ordenen. Ook leren we hoe je kaarten, schema’s, tabellen en grafieken moet lezen.

Andere  vakken in groep 5 zijn: Aardrijkskunde, geschiedenis, Engels,biologie, techniek, handvaardigheid.

Alle leerlingen houden een presentatie waarbij ze aan de groep over zichzelf vertellen. Uit het hoofd, er mogen alleen steekwoorden op papier staan.  Vaak vinden ze het heel erg spannend maar de tops en tips van de klas helpen enorm. Sommige kinderen krijgen de smaak te pakken en willen in de loop van het jaar nog wel een 2e keer vertellen over een eigen  gekozen onderwerp.

Een vol programma maar we zorgen er wel voor dat we tussen het harde werken door even tijd nemen voor een spelletje of een liedje.

Het wordt vast een fantastisch jaar want wij hebben OOG VOOR ELKAAR!