De Prinses Marijkeschool is een prachtige school in het groen. We hebben buitendagen voor alle groepen en beschikken over een LEGO studio. Onze passie is goed onderwijs geven. Onze lijfspreuk is:  "Wij hebben oog voor elkaar"

Weersverwachting
Nijverdal
Meer weer in Nijverdal

Van harte welkom op onze site

Hartelijk welkom op de  website van de Prinses Marijkeschool. We hopen dat u onze site overzichtelijk vindt.
We hopen dat u ons vaak op onze site zult bezoeken. Mocht u opmerkingen of vragen hebben, laat het ons dan weten. Stuur een mail naar info@marijke-ikt.nl.  U helpt ons dan om onze website verder vorm en inhoud te geven. Het team van de Prinses Marijkeschool wenst u heel veel plezier toe bij het bezoek aan onze site.

Medezeggenschapsraad

Wie zijn we? 
Een groep van enthousiaste leerkrachten en ouders die betrokken zijn bij de Prinses Marijkeschool. 
Namens de leerkrachten zijn dat:
Rosalien Claassen;     Marloes Houkema;    Helene Wolters.
Namens de ouders zijn dat:
-    Gerwin Bladder (voorzitter);  
-    Marloes Joosten
-    Rian Melenboer`
-    Sander Roelofs

             

Wat doen we?
We bespreken samen met de directeur het reilen en zeilen en het beleid van de school b

lezen op school    kwaliteitskaarten    bezoek schoolinspecteur  
pestbeleid BASplus-project veiligheid
computers op school        computers op school          formatie

Door deze gesprekken ontstaat er meer wederzijds begrip tussen ouders en leerkrachten, c.q. school.  Samen stellen wij de agenda voor de vergadering op.
De MR krijgt over het beleid allerlei besluiten toegestuurd van het bestuur betreffende het Protestants Christelijk Onderwijs (PCO) te Hellendoorn. De MR heeft bij bepaalde schoolse zaken instemming- dan wel adviesbevoegdheid.
De voorzitter van de MR heeft overleg met de voorzitter van de OR. Hierdoor blijven we op de hoogte van elkaars bezigheden.

Hoe vaak komen we bij elkaar?
We hebben 6 vergaderingen per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar. Wie interesse heeft om eens een vergadering bij te wonen, kan de agenda krijgen via de voorzitter van de MR.

Waarom is het leuk om deel uit te maken van de MR?
*   Mee kunnen werken aan een plezierige school voor de kinderen,  leerkrachten en ouders.
*   Zelf invloed uit kunnen oefenen op het beleid van de school.
*   Door een grotere betrokkenheid weet je beter wat er op school gaande is.
*   Een aanspreekpunt te kunnen zijn voor alle ouders inzake het beleid van de school.
*   Op een andere manier met leerkrachten om kunnen gaan. Enz. enz.