De Prinses Marijkeschool is een prachtige school in het groen. We hebben buitendagen voor alle groepen en beschikken over een LEGO studio. Onze passie is goed onderwijs geven. Onze lijfspreuk is:  "Wij hebben oog voor elkaar"

Weersverwachting
Nijverdal
Meer weer in Nijverdal

Van harte welkom op onze site

Hartelijk welkom op de  website van de Prinses Marijkeschool. We hopen dat u onze site overzichtelijk vindt.
We hopen dat u ons vaak op onze site zult bezoeken. Mocht u opmerkingen of vragen hebben, laat het ons dan weten. Stuur een mail naar info@marijke-ikt.nl.  U helpt ons dan om onze website verder vorm en inhoud te geven. Het team van de Prinses Marijkeschool wenst u heel veel plezier toe bij het bezoek aan onze site.

Ouderraad

Wie zijn we?
Een leuke enthousiaste groep ouders en twee leerkrachten, te weten:

Julian op den Dries (voorzitter)   Arjan van Dijken (secretaris)  Esther de Gier (penningm.)
Annemarie Fransen Jill Hekman Eelco Tjeerdsma
Sonja Poelakker Emma Wessels
Paulette Harmsen
Krista ten Berge                           
Marleen Verkroost       
                                                         

De leerkrachten die de vergadering bijwonen wisselen . We komen ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar.

Wat doen we?
We doen eigenlijk te veel om op te noemen. Maar om toch een beeld te geven zullen we enkele activiteiten opnoemen:
*    het organiseren van het Sinterklaasfeest en alles wat daar bij hoort
*    Het helpen bij kerstvieringen en de paasmaaltijd
*    organiseren van ouderavonden (beurtelings met de MR)
*    helpen bij het  schoolkamp 
*    het schenken van koffie en limonade bij verschillende activiteiten
*    zaken bespreken die de ouders bij ons aangeven

Om bovenstaande te kunnen realiseren komen we ongeveer 7 keer bij elkaar om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn openbaar en we zouden het prettig vinden wanneer ouders spontaan onze vergaderingen bezoeken. De data en tijden staan vermeld in de schoolinfo en in  de schoolkalender. Bovendien zijn bij eventuele vragen OR-leden bereid om u te woord te staan. De namen en telefoonnummers staan eveneens vermeld in de schoolkalender.

Waarom is het leuk om deel uit te maken van de OR?
Door de betrokkenheid weet je wat er leeft en gebeurt op school. 
Een goed werkende OR zorgt mede voor saamhorigheid tussen kinderen, leerkrachten, ouders en directie. Dit komt natuurlijk ten goede aan de kinderen. Het is fijn om daar aan mee te mogen werken.