De Prinses Marijkeschool is een prachtige school in het groen. We hebben buitendagen voor alle groepen en beschikken over een LEGO studio. Onze passie is goed onderwijs geven. Onze lijfspreuk is:  "Wij hebben oog voor elkaar"

Weersverwachting
Nijverdal
Meer weer in Nijverdal

Van harte welkom op onze site

Hartelijk welkom op de  website van de Prinses Marijkeschool. We hopen dat u onze site overzichtelijk vindt.
We hopen dat u ons vaak op onze site zult bezoeken. Mocht u opmerkingen of vragen hebben, laat het ons dan weten. Stuur een mail naar info@marijke-ikt.nl.  U helpt ons dan om onze website verder vorm en inhoud te geven. Het team van de Prinses Marijkeschool wenst u heel veel plezier toe bij het bezoek aan onze site.

De verkeersouders

Waarom verkeersouders?

De verkeersouders brengen advies uit over alles wat met verkeer, verkeers(on)veiligheid en mobiliteit (van de kinderen) te maken heeft. De commissie bestudeert alle verkeers(technische) problemen rondom de school die de verkeersveiligheid bevorderen. Hierin zijn de verkeersouders  intermediair tussen school en andere partners, waaronder de gemeente. Voorts initieren zij verkeersprojecten en –activiteiten al dan niet ondersteund door Veilig Verkeer Nederland en de ANWB.

Als verkeersouders maken we een belangrijk verschil in de verkeersveiligheid rondom de Prinses Marijkeschool. Wij maken ons sterk voor:

 • een veilige schoolomgeving;
 • het betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen;
 • goed verkeersonderwijs;
 • veilige school-thuisroutes

Input voor de verkeersouders
Tips, voorstellen en suggesties rondom verkeerstoestanden en -problemen kunnen doorgegeven worden aan de verkeersouders. Deze worden dan besproken en er wordt advies uitgebracht of actie ondernomen. Dit alles gaat in overleg met de Prinses Marijkeschool. Hier onder vindt u een overzicht van de leden van de commissie.

Verkeers(on)veiligheid rondom school
Eén van de actiepunten waar de verkeersouders zich mee bezig hielden  en houden is de verkeersveiligheid rondom de school. Rondom basisscholen is er vaak sprake van verkeersonveiligheid. Voetgangers, fietsers en auto’s bewegen zich op chaotische wijze door elkaar, waardoor regelmatig bijna-botsingen optreden. Dat is ook bij de Prinses. Marijkeschool het geval. Daarom zijn er afgelopen jaar samen met de gemeente en Reggesteyn maatregelen bedacht om de schoolomgeving veiliger te maken.

De volgende maatregelen zijn genomen:

 • Het instellen van parkeerverboden aan de westzijde van de Slotmansweg en Noetselerbergweg.
 • Het maken van een afzetzone aan de westzijde van de Slotmansweg en Noetselerbergweg.
 • De aanleg van een zebra op de drempel bij de uitgang van de onderbouw.
 • Het plaatsen van paaltjes in de stroken aan de zuidzijde van de Noetselerbergweg (dan kunnen kinderen veilig achter de paaltjes lopen).
 • Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op het parkeerterrein nabij Reggesteyn.
 • Tekst “schoolzone” op de weg zodat de automobilist weet dat hij vlak bij een basisschool rijdt.
 • Blauwe ringen op het wegdek om de schoolzone te markeren.
 • Plaatsen van kleurrijk straatmeubilair.

Wat vragen wij van u?

 • Voorop gesteld hopen wij dat de kinderen van onze school zoveel mogelijk lopend naar school zullen komen. Daartoe hebben wij een zone ingesteld waarbinnen de kinderen niet met hun fiets naar school mogen komen.
 • Alle kinderen wonend binnen of aan de zonegrenzen, Noetselerweg, Holterweg, Lage Esweg, Keizersweg en Rijssensestraat komen niet op de fiets naar school.
 • Komt u met de auto? Parkeer deze op de parkeerstrook of op het parkeerterrein. Zo kunnen kinderen veilig lopen en over de weg fietsen.
 • Wilt u uw kind afzetten met de auto? Dat kan bij de afzetzone.
 • Het in twee richtingen rijden met auto’s leidt tot gevaarlijke situaties. We willen dit nog niet direct regelen met verkeersborden omdat deze altijd gelden en er alleen verkeersproblemen zijn bij het aan– en uitgaan van onze school.
 • Daarom vragen wij u om vanaf de Holterweg over de Noetselerbergweg
  en Slotmansweg te rijden (groen).
 • Met de auto keren of achteruit rijden op de wegen rondom school komt de veiligheid niet ten goede.

Wat moet u nog meer weten?
Hoe vervelend ook maar wat verboden is zal moeten worden gecontroleerd. Wij willen (vooralsnog) geen bonnen laten uitschrijven en zullen daarom ludieke handhavingsacties houden samen met leerkrachten, leerlingen en verkeersouders.
Wij verwachten overigens niet dat zij in actie hoeven te komen, u toch ook niet? 

Folder
De verkeersouders hebben in samenwerking met de school een folder ontwikkelt. Hierin staan alle maatregelen nogmaals beschreven. Klik hier om naar de folder te gaan.

 De verkeersouders van de school zijn:

 • Sander Blankhorst
 • Esther Schellevis
 • Nicole Konijnenbelt